Em đi xem hôi trăng rằm - Như Quỳnh anh Du Muc k26c

Em đi xem hôi trăng rằm - Như Quỳnh anh Du Muc k26c

Vụ trưởng Giáo dục tiểu học Phạm Ngọc Định về thăm trường và các hoạt động dạy học của thầy và trò lớp 4A. Trường TH Phước Thành A - Bác Ái - Ninh Thuận.Đến dự tiết học cùng thầy và trò lớp 4A thầy cùng tham gia một số trò chơi tạo hứng thú trong học tập cùng với lóp.
NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - BẬC RÂY 2 - PHƯỚC BÌNH

NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC - BẬC RÂY 2 - PHƯỚC BÌNH

Trường TH Phước Bình C tham dư ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc. Tới với hội thi ẩm thực về các món ăn trặc trưng của các dân tộc, với sự đầu tư nghiên cứu kĩ lưỡng nên Trường đã đạt Giãi ba cuộc thi ẩm thực.