Em đi xem hôi trăng rằm - Như Quỳnh anh Du Muc k26c

Vụ trưởng Giáo dục tiểu học Phạm Ngọc Định về thăm trường và các hoạt động dạy học của thầy và trò lớp 4A. Trường TH Phước Thành A - Bác Ái - Ninh Thuận.

Đến dự tiết học cùng thầy và trò lớp 4A thầy cùng tham gia một số trò chơi tạo hứng thú trong học tập cùng với lóp.