KHOA HỌC LỚP 5 BTNB. CÂY CON MỌC LÊN TỪ MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA CÂY MẸ