Phòng chống bão số 12

Đây là cơn bão đã tàn phá nặng nề nhất từ trước tới nay đối với hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên